Ijazah-Hafs

Ijazah-Hafs

Islamic Scholar
Contact Details
  • 56-456-414
  • example@gmail.com
  • 199 Park Lane A, London
  • http://www.example.com
Courses of Expertise
  • Islamic Banking
  • Philanthropy & Needs
  • Shariah Laws
  • Modern Islam

Du lär dig recitera hela Koranen med tajweed enligt Hafs och får Ijazah.

Copyright 2021, Quran Academy