Om oss

History Image

Quran Academy

Quran Academy bildades i november 2011 som Sveriges första och enda Quran Academy.

Akademins mål är att erbjuda korankurser bl.a. i tajweed och Ijazah. Sedan 2011 har akademin hållit tiotals kurser  med fysiska träffar hittills.

Det finns dock ett stort behov bland båda konvertiter och infödda muslimer i Sverige i att lära sig tajweed och att förstå Koranens innehåll (tafseer), samtidigt som det råder brist på Korankurser i hela Sverige. Och de få kurser som finns tillhands är fysiska träffar som är svårt för många att delta i antingen p g a tidsbrist eller Coronapandemin numera.

"Quran Academy" är en virtuell Koraninlärningsplattform som med Guds hjälp kommer att kunna tillgodose detta behov. Du läser helt på distans och deltar i fjärrundervisning via ZOOM en dag i veckan via din laptop, Ipad eller mobil.

Den heliga Koranen är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs ord så som de uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Muhammad, Allahs frid och välsignelser vara över honom.

Att förstå innehållet i Koranen och att lära sig recitera den på rätt sätt (tajweed) är obligatorisk för varje muslim som har förmågan att lära sig det samt får möjlighet till det.

Allah (SWT) säger i Koranen:  وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
"Och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening."

Profeten (saw) säger i ett uttalande:  "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

"Den bäste av er är den som lär sig Koranen och lär ut den."

Vi ber Allah (SWT) att välsigna vårt arbete och göra oss till Koranens tjänare.

För närvarande erbjuder vi följande Korankurser:

När du har läst mer om våra kurser och om förkunskapskraven kan du anmäla dig genom att klicka på knappen nedan.

Anmälan
Omdömen från tidigare

Kursdeltagare

Copyright 2024, Quran Academy