Tajweed-Hafs

History Image

Kursplan

Kursen lär ut tajweedregler enligt Hafs, d v s regler för att kunna läsa Koranen på rätt sätt. 

 • Kurs benämning: Tajweed-Hafs
 • Kursstart: Söndagen den 1/9-2024
 • Lektionstid: Endast söndagar kl. 15.00 - 17.00 via Skype
 • Kurslängd: ca 4 månader
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Förkunskapskrav: Att kunna läsa arabiska bokstäver är ett krav
 • Deltagarkön: Kursen är för båda könen, bröder och systrar
 • Åldersgräns: 16 - 40 år
 • Kursens mål: Att kunna läsa del 30 av Koranen med tajweed
 • Kursens genomförande: 100% på distans via Skype
 • IT-verktyg: Laptop/Ipad/Mobil, Skype och WhatsApp
 • Frånvaro: Efter tre oanmälda frånvarotillfällen avskrivs deltagaren
 • Kursinnehåll: Se Lektioner
 • Extra material: Se Biblioteket
 • Kursavgift: Avgiftsfri
 • Kursdiplom: Kursdiplom utfärdas efter kursens genomgång

Övrigt:
För att klara kursen är det väldigt viktigt att du har motivation. Sedan är det viktigt att dels närvara och dels utföra läxorna inför Skype-lektionen på söndagar. Räkna med att du behöver ca 20 minuter varje dag för att träna på läxan. Vi kommer att ha en WhatsApp-grupp som vi använder för frånvaroanmälan, få hjälp med frågor under veckan, extra studiematerial, diskussioner kring kursen, mm. 

Anmälan

Copyright 2024, Quran Academy