Ijazah-Hafs

History Image

Kursplan

Kursen leder till Ijazah i Hafs, d v s ett certifikat som visar att man kan läsa hela Koranen med tajweed. 

  • Kurs benämning: Ijazah-Hafs
  • Kursstart: Det är inte bestämt än.
  • Förkunskapskrav: Att man har gått tajweedkursen först eller lärt sig tillämpa tajweed-reglerna på ett annat sätt.
  • Kursens mål: Att recitera hela Koranen med tajweed och kunna lära ut det till andra.
  • IT-utrustning: Laptop, headset, ZOOM och WhatsApp
  • Kurslitteratur: Se Kurslitteratur
  • Kursavgift: Avgiftsfri
  • Kursdiplom: Ijazah, d v s certifikat utfärdas efter kursens genomgång.

Övrigt:
För att klara kursen är det väldigt viktigt att du har motivation. Sedan är det viktigt att dels närvara och dels utföra läxorna inför ZOOM-lektionen. Räkna med att du behöver ca 30 minuter varje dag för att träna på läxan. Vi kommaer att ha en WhatsApp-grupp som vi använder för frånvaroanmälan, få hjälp med frågor under veckan, extra studiematerial, diskussioner kring kursen, mm. 

Anmälan

Copyright 2024, Quran Academy