FAQ

FAQ

Svar på mest ställda frågor

Quran Academy bildades november 2011 och höll sina Korankurser med fysiska träffar i moskén. P g a Coronapandemin har vi nu bestämt oss för att helt övergå till distansundervisning istället.

Undervisningen är avgiftsfri, dock ställer vi krav på att man har förkunskaper till respektive kurs och att man är seriös. 

Vi har fyra kurser i vårt utbud för närvarande. De är Tajweed-Hafs, Ijazah-Hafs Tajweed-Warsh och Ijaza-Warsh. 

Nej, det måste man inte. Däremot kräver kurserna att man kan de arabiska bokstäverna och tecknen så att man kan läsa på arabiska.

Max 10 deltagare för tajweedkurserna. För Ijazah-kurserna tas studenter emot utifrån instruktörens/kursledarens tid och kapacitet.

Ja, kursledarna har mångårig erfarenhet, är mångspråkiga och har Ijazah i Hafs och Warsh.

Tajweedkursen är ca 4 månder lång, men de andra kurserna är ca 1,5 år. Att det tar så lång tid att bli klar med kurserna beror på att kurserna endast hålls en dag i veckan, nämligen söndagar.

Ja, det får man. På Tajweedkurserna får man kursdiplom och på Ijazah- kurserna får man Ijazah.

Vänligen se kursplanen för varje kurs högst upp i menyn.

Laptop/dator/mobil, programmen TEAMS och WhatsApp/Telegram.

Ja, det är helt på svenska. Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt och kostnadsfritt.

Inga kursavgifter. Det är kostnadsfritt att delta i våra kurser.

En dag i veckan, på söndagar, ca 2 timmar med en digital fikapaus emellan.

  1. Att du har motivation och vilja och tar vara på detta gyllene tillfälle.
  2. Att närvara på söndagslektioner.
  3. Att förbereda sig genom att göra läxor och gå igenom kursmaterialet under veckan inför varje lektion.

Nej, men man kan komma långt, framför allt i den teoretiska delen. För den praktiska delen krävs det att gå hos en instruktör som lyssnar på en och rättar uttalen. Detta gäller också för arabisktalande personer.

Ja, så länge följande villkor uppfylls:
1. Ingen ändring får ske i materialet.
2. Materialet sprids och delas ut helt gratis. Det får inte säljas.
3. Hänvisning till källan ska anges vid publicering eller tyck, d v s en länk till denna webbplats som källa.

Ja, man kan skriva ut lektionerna och använda dem i pappersform. Lektionerna är försedda med QR-kod och länkar för att man ska kunna lyssna på ljudfilerna direkt med sin mobil utan behov av en dator.

Copyright 2024, Quran Academy