Lektioner-Tajweed-Hafs

 

Lektioner

Det går att ladda ner och skriva ut lektionerna för att använda dem off-line i undervisningssyfte.  Varje lektion är försedd med QR-kod och länkar för att man ska kunna lyssna på ljudfilerna direkt med sin mobil utan behov av en dator.

Kurslektioner
GRUNDKURS

Belöningar för koranrecitation.

Vad är tajweed? (تعريف التجويد)
Är tajweed frivillig eller obligatorisk? (حكم الالتزام بالتجويد)
Recitationshastigheter (سرعات التلاوة)
Recitationsfel (اللحن في تلاوة القران الكريم)
Recitation av suran: Al-Fatihah

Noon och meem med shaddah (الميم والنون المشددتان)
Regler för bokstaven ra (أحكام الراء)
Recitation av suran: ”Annas"

Begreppet ”harakah” (حركة)
Qalaqala bokstäver (حروف القلقة)
Recitation av surorna: Al-Falaq och A-Ikhlas

Artikulationsställen (مخارج الحروف)
Annon assakinah och attanween (احكام النون الساكنة و التنوين)
Recitation av surorna: ”Al-Masad” och ”Annasr”

Al-Alifat assab'a (الألفات السبعة)
Recitation av surorna: ”Al-Kafirun” och ”Al-Kawthar”

Hamzat alwasl (همزة الوصل)
Recitation av surorna: ”Al-Ma’un” och ”Quraysh”

Regler för bokstaven meem med skon (أحكام ألميم الساكنة)
Recitation av surorna: ”Al-fil”, ”Al-humaza” och ”Alasr”

Allam ashamsiyah och alqamariya (اللام الشمسية واللام القمرية)
Recitation av surorna: ”Al-Takathur”, ”Al-Qari'a”

Tunga och lätta bokstäver (الحروف المفخمة و الحروف المرققة)
Recitation av surorna: ”Al-Adiyat”, ”Al-Zalzalah”

Förklaring av Koransymboler
(علامات الوقف و مصطلحات الضبط في القرأن)
Recitation av surorna: ”Al-Bayinah”, ”Al-Qadr”

Förlängningar i Koranen (المدود في القرأن)
Recitation av surorna: ”Al-Alaq”, ”At-Teen”
المد الطبيعي ، مد البدل ، المد الجائز المنفصل ، المد العارض للسكون

Förlängningar i Koranen (المدود في القرأن)
Recitation av surorna: ”Al-Sharh”, ”Ad-Duha”
المد اللازم ، المد الواجب المتصل

Förlängningar i Koranen (المدود في القرأن)
Recitation av surorna: ”Al-Lail”, ”As-Shams”
مد الصلة الصغرى ، مد الصلة الكبرى

Förlängningar i Koranen (المدود في القرأن)
Recitation av surorna: ”Al-Balad”, ”Al-Fajr”
مد العوض ، مد اللين

AVANCERAD KURS

Ta’awwuth och basmala (التعوذ و البسملة)
Recitation av surorna: ”Al-Ghashiyah”, ”Al-A'la”

Två mötande sukon-bokstäver i två ord (إلتقاء الساكنين)
Recitation av sura: ”At-Tariq”

Annabr (النبر)
Recitation av sura: ”Al-Buroj”

Två mötande bokstäver (الحرفان الملتقيان)
Recitation av sura: ”Al-Inshiqaq”

Regler när två Hamzah möter varandra (أحكام التقاء الهمزتين)
Recitation av sura: ”Al-Mutaffifeen”

Skillnaden mellan Alwaqf, Assakt och Alqat’
(مقارنة بين الوقف و السكت و القطع)
Recitation av sura: ”Al-Infitar”

Al-Imalah, Al-Ishmam & Al-Ikhtilas, ordet Dha’f
(الإمالة ، ألاشمام أو الاختلاس ، كلمة ضعف ، آتان )
Recitation av sura: ”At-Takweer”

De avbrutna bokstäverna (الحروف المقطعة)
Recitation av sura: ”Abasa”

Bokstävernas egenskaper - الهمس و الجهر
Recitation av sura: ”An-Nazi'at”

Bokstävernas egenskaper - الشدة و الرخاوة و البينة
Recitation av sura: ”An-Naba'

Speciella ord i Hafs - Video

Följande material ska läsas på egen hand

Hur Korantexten utvecklats under historien.

Koranen skrevs ned på papper för första gången i ett antal exemplar under khalifa Othmans tid. Han såg till att kopiorna skickades till olika delar av det muslimska herraväldet i syfte att bevara Koranen från förändring.

Regler om hur man ska handskas med Koranen till vardags.

Att falla ned med pannan i tillbedjan

Copyright 2024, Quran Academy