Lektioner-Tajweed-Hafs

 

Lektioner

Det går att ladda ner och skriva ut lektionerna för att använda dem off-line i undervisningssyfte.  Varje lektion är försedd med QR-kod och länkar för att man ska kunna lyssna på ljudfilerna direkt med sin mobil utan behov av en dator.

Kurslektioner

Belöningar för koranrecitation.

Vad är tajweed? Är tajweed frivillig eller obligatorisk?Recitationshastigheter, Recitationsfel, Ta'wuth och basmala, Första suran: Al-Fatihah.

Lektion 2

Vi praktiserar reglena, Qalgala och Ikhfa.

Lektion 3

Reglerna kring Annon Alsakinah.

Följande material ska läsas på egen hand
Korantexten i historien

Hur Korantexten utvecklats under historien.

Att handskas med Koranen

Regler om hur man ska handska med Koranen till vardag.

Copyright 2021, Quran Academy