Lektioner-Tajweed-Hafs

 

Lektioner

Det går att ladda ner och skriva ut lektionerna för att använda dem off-line i undervisningssyfte.  Varje lektion är försedd med QR-kod och länkar för att man ska kunna lyssna på ljudfilerna direkt med sin mobil utan behov av en dator.

Kurslektioner

Belöningar för koranrecitation.

Vad är tajweed? (تعريف التجويد)
Är tajweed frivillig eller obligatorisk? (حكم الالتزام بالتجويد)
Recitationshastigheter (سرعات التلاوة)
Recitationsfel (اللحن في تلاوة القران الكريم)
Ta'awwuth och basmala, (حكم التعوذ و البسملة)
Recitation av suran: Al-Fatihah

Noon och meem med shaddah (الميم والنون المشددتان)
Regler för bokstaven ra (أحكام الراء)
Recitation av suran: ”Annas"

Begreppet ”harakah” (حركة)
Qalaqala bokstäver (حروف القلقة)
Recitation av surorna: Al-Falaq och A-Ikhlas

Artikulationsställen (مخارج الحروف)
Annon assakinah och attanween (احكام النون الساكنة و التنوين)
Recitation av surorna: ”Al-Masad” och ”Annasr”

Al-Alifat assab'a (الألفات السبعة)
Recitation av surorna: ”Al-Kafirun” och ”Al-Kawthar”

Hamzat alwasl (همزة الوصل)
Recitation av surorna: ”Al-Ma’un” och ”Quraysh”

Regler för bokstaven meem med skon (أحكام ألميم الساكنة)
Recitation av surorna: ”Al-fil”, ”Al-humaza” och ”Alasr”

Följande material ska läsas på egen hand
Korantexten i historien

Hur Korantexten utvecklats under historien.

Att handskas med Koranen

Regler om hur man ska handska med Koranen till vardag.

Copyright 2021, Quran Academy