Tajweed-Hafs

Kursplan Kursen lär ut tajweedregler enligt Hafs, d v s regler för att kunna läsa Koranen på rätt sätt.  Kurs benämning: Tajweed-Hafs Kursstart: Ej fastställd än Lektionstid: Söndagar kl. 14.00 – 16.00 via TEAMS Kurslängd: ca 4 månader Undervisningsspråk: Svenska Förkunskapskrav: Att kunna läsa arabiska är ett krav Kursens mål: Att kunna läsa del 30 av Koranen med tajweed Kursens genomförande: 100% på distans via TEAMS IT-verktyg: Laptop/Ipad/Mobil, TEAMS och WhatsApp/Telegram Frånvaro: Efter tre oanmälda frånvarotillfällen avskrivs deltagaren Kursinnehåll: Se Lektioner Extra material: Se Biblioteket Kursavgift: Avgiftsfri Kursdiplom: Kursdiplom utfärdas efter kursens genomgång Övrigt:För att klara kursen är det väldigt viktigt att du har motivation. Sedan är det viktigt att dels närvara och dels utföra läxorna inför ZOOM-lektionen på söndagar. Räkna med att du behöver ca 30 minuter varje dag för att träna på läxan. Vi kommer att ha en WhatsApp/Telegram-grupp som vi använder för frånvaroanmälan, få hjälp med frågor under veckan, extra studiematerial, diskussioner kring kursen, mm.  Anmälan