Ijazah-Hafs

I den här kursen läser du till Ijazah-Hafs genom att läsa hela Koranen med tajweed. Ett krav är att man redan gått kursen i tajweed. Efter avslutad kurs får du Ijazah, ett betyg där det står hela kedjan genom profeten (saw) ända upp till Allah (swt), Den upphöjde och barmhärtige.

Copyright 2024, Quran Academy