Kursmaterial
Du hittar våra kursmaterial genom att klicka på bilden nedan.
Quran Learning Articles for kids

Vårt koncept


Vårt koncept bygger på vår vision som är tagen från vår kära profetens hadith (uttalande):

"Den bäste av er är den som lär sig Koranen och lär ut den."


Vårt koncept går ut på att vi lär ut tajweed och andra Korankunskaper till bröder och systrar som i sin tur ska lära ut det ideelt till andra muslimer genom att starta egna Korankurser på den ort man är bosatt i. Quran Academyn ställer upp och hjälper er med vår kunskap, kursmaterial, Ijazah i tajweed, vår erfarenhet samt annonsering och reklam av Korankurser på vår hemsida. På så sätt hjälps vi alla åt att skapa ett nätverk av Korankunniga bröder och systrar i hela Sverige och tillsammans tillgodoser vi insha Allah det behov och den efterfråga som finns bland konvertitter och andra infödda muslimer om att lära sig tajweed och andra Korankunskaper.