Kursmaterial


Tajweed grundkurs:
Nedanstående lektioner ingår i tajweed grundkurs som hålls i Märsta. Materialet passar för de som kan läsa arabiska och som vill börja med att lära sig tajweed, likaväl för lärare i ämnet tajweed. Materialet är fritt att använda och det innehåller förhoppningsvis allt vad en lärare behöver för sin tajweed undervisning.

Extra material att ladda hem:
Koranen indelad i 1/4 delar av en Hizib i mp3 - Saad Alghamidy
Ladd hem Koranen indelad i 1/4 delar av en Hizb i mp3 - Alhusary
Ladda hem den färgade tajweed-koranenLektion2 (13,7 MB)
 • Förtydligande av Korantexten i historien
 • Hur ska vi handskas med Koranen till vardag?
 • Recitationshastigheter
 • Recitationsfel
 • Tajweedregeln: Noon och Meem med "Shaddah"
 • Recitation av surat ”An-Nas”
Download: Lektion2
 
Lektion3 (8,7 MB)
 • Begreppet "Harakah" i tajweed
 • Qalqala bokstäver
 • Recitation av surat ”An-Falaq” & "Al-Ikhlas"
Download: Lektion3
 
Lektion4 (12,4 MB)
 • Uttalsplatser
 • Recitation av surat ”Al-Masad & An-Nasr”
Download: Lektion4
 
Lektion5 (8,9 MB)
 • De sju "Alif-typer" i Koranen
 • ”Annon assakinah wattanween”
 • Recitation av surat ”Al-Kafiroon & Al-Kawthar”
Download: Lektion5
 
Lektion6 (8,8 MB)
 • Forts. ”Annon assakinah wattanween”
 • Recitation av surat ”Al-Ma'un & Quraysh”
Download: Lektion6
 
Lektion7 (2,7 MB)
 • Ahkam Almeem assakinah
 • Recitation av surat ”Al-Fil & Al-Humazah”
Download: Lektion7
 
Lektion8 (3,9 MB)
 • Forts. Ahkam Almeem assakinah
 • Recitation av surat ”Al-Asr & At-Takathur”
Download: Lektion8
 
Lektion9 (9,3 MB)
 • Tunga och lätta bokstäver
 • Recitation av surat ”Al-Qari'ah”
Download: Lektion9
 
Lektion10 (10,2 MB)
 • Forts. Tunga och lätta bokstäver
 • Recitation av surat ”Al-’Adiyat”
Download: Lektion10
 
Lektion11 (8,5 MB)
 • Allam ashamsiyah & Allam alqamariyah
 • Recitation av surat ”Al-’Zalzalah”
Download: Lektion11
 
Lektion12 (9,9 MB)
 • Hamzat Alwasl
 • Recitation av surat ”Al-Bayyinah”
Download: Lektion12
 
Lektion13 (8,2 MB)
 • Teckenkunskap i Koranen
 • Recitation av surat ”Al-Qadr”
Download: Lektion13
 
Lektion14 (22,0 MB)
 • Sujudtyper i vår religion
 • Tavling
Download: Lektion14
 
Lektion15 (9,0 MB)
 • Förlängningar - Al-Modood (المدود)
 • Recitation av surat ”Al-A'alaq”
Download: Lektion15
 
Lektion16 (9,7 MB)
 • Forts: Förlängningar - Al-Modood (المدود)
 • Recitation av surorna ”At-Teen” & "As-Sharh"
Download: Lektion16
 
Lektion17 (9,7 MB)
 • Två mötande bokstäver
 • Recitation av surat ”Ad-Duha”
Download: Lektion17
 
Lektion18 (27 MB)
 • Prov på andra recitationssätt från: www.nquran.com
 • Recitation av surat ”Al-Layl”
Download: Lektion18
 
Lektion19 (8,2 MB)
 • Recitation av surat ”As-Shams”
Download: Lektion19