Kursmaterial


Tajweed avanceradkurs:
Materialet i denna kurs är lämpligt för de som redan kan grunderna i tajweed, likaväl för lärare i ämnet tajweed. Materialet är fritt att använda och det innehåller förhoppningsvis allt vad en lärare behöver för sin tajweed undervisning.

Extra material att ladda hem:
Koranen indelad i 1/4 delar av en Hizib i mp3 - Saad Alghamidy
Ladd hem Koranen indelad i 1/4 delar av en Hizb i mp3 - Alhusary
Ladda hem den färgade tajweed-koranenLektion1 (3,6 MB)
 • Inledning
 • Recitation av surat Al-Balad
Download: Lektion1
 
Lektion2 (27 MB, OBS!!! Stor fil)
 • Annabr
 • Recitation av surat Al-Fajr
Download: Lektion2
 
Lektion3 (32 MB, OBS!!! Stor fil)
 • Alimala
 • Alishmam
 • Ordet "Dha’f"
 • Recitation av surat ”Al-Ghashiyah
Download: Lektion3
 
Lektion4 (38 MB, OBS!!! Stor fil)
 • Två mötande skun bokstäver
 • Två mötande Hamzah
 • Recitation av surat Al-A'la
Download: Lektion4
 
Lektion5 (7.6 MB)
 • Order "Alismo"
 • Ordet "Aatani"
 • Ordet "Liyaqta"
 • Vanliga fel som görs vid recitation av surat "Al-Fatiha"
 • Recitation av surat "At-Tariq"
Download: Lektion5
 
Lektion6 (5,5 MB)
 • Bokstaven "seen" över och under Saad
 • Betydelsen av: Waqf, Sakt och Qat'
 • Recitation av surat ”Al-Buruj”
Download: Lektion6
 
Lektion7 (88 MB, OBS!! Stor fil)
 • Alwaqf wal ibtida
 • Recitation av surat ”Al-Inshiqaq”
Download: Lektion7
 
Lektion8 (88,9 MB, OBS!! Stor fil)
 • Forts. Alwaqf wal ibtida
 • Recitation av surat ”Al-Mutaffifin”
Download: Lektion8
 
Lektion9 (6,9 MB)
 • Alhams
 • Recitation av surat ”Al-Infitar”
Download: Lektion9
 
Lektion10 (5,6 MB)
 • Forts. Alwaqf wal ibtida
 • Recitation av surat ”Abasa”
Download: Lektion10
 
Lektion11 (6,9 MB)
 • Forts. Alwaqf wal ibtida
 • Recitation av surat ”Al-’An-Naziat”
Download: Lektion11
 
Lektion12 (6,5 MB)
 • Forts. Alwaqf wal ibtida
 • Recitation av surat ”An-Naba”
Download: Lektion12