Kursmaterial
Du hittar våra kursmaterial genom att klicka på bilden nedan.
Quran Learning Articles for kids

Kurskalender


    Kurs         Datum         Kursinfo    
Tajweed-Grund Börjar 2 september 2018 Till kurssidan
Tajweed-Avancerad Börjar 27 januari 2019 -
Tajweed-Ijazah Börjar 1 september 2019 -


Om du vill veta mer information om en kurs och göra en anmälan klicka på rubriken "Till kurssidan" i tabelen ovan.