Kursmaterial
Du hittar våra kursmaterial genom att klicka på bilden nedan.
kursmaterial


Förord

Den heliga Koranen är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs ord så som de uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Muhammad, Allahs frid och välsignelser vara över honom. Att förstå innehållet i Koranen och att lära sig recitera den på rätt sätt [Tajweed] är obligatorisk för alla muslimer. Allah, subhanahu wat'ala, säger i Koranen:

Och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.

Profeten, Allahs frid och välsignelser vara över honom, säger i en hadith (uttalande):

"Den bäste av er är den som lär sig Koranen och lär ut den."


Det finns ett stort behov bland båda konvertiter och infödda muslimer om att lära sig tajweed och att förstå Koranens innehåll (tafseer), samtidigt som det råder brist på Korankurser i hela Sverige. Och de få kurser som finns tillhands, så vitt vi vet, är ofta upplagda på ett opedagogiskt sätt och inte är anpassade för konvertiter och många muslimer här i Sverige, därför väljer många att hoppa av dessa kurser kort efter starten vilket gör att kurserna inte blir långvariga.

Vi på IslamGuiden har hållit kurser i tajweed i fyra år i rad alhamdulillah innan vi bildade Quran Academy. Under dessa år har vi med Allahs hjälp lärt oss hur man undervisar tajweed och andra Korankunskaper på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Läs vad deltagarna tyckt om våra kurser i sektionen Feedback.

Vår strävan med Allahs hjälp är att IslamGuidens Quran Academy ska kunna leva upp till muslimernas förväntningar och kunna tillgodose det behov som finns bland muslimerna i Sverige när det gäller tajweed och andra Korankunskaper. Vi ber Allah, subhanahu wat'ala, att välsigna vårt arbete och göra oss till Koranens tjänare.


Ordförande
Stockholm den 2011-11-06
Aktuellt
Kurs i tajweed för bröder:
Kursen startar söndagen den
2 september 2018
. Kursen kan läsas på egen hand men kräver fysisk närvaro i Märstamoskén (norr om Stockholm) en gång i veckan, söndagar.

OBS! Antalet platser är begränsade och kursen är endast för bröder från 14 år och uppåt.

kurssidan


Kurs i tajweed för systrar:
Kursen startar söndagen den
16 september 2018
. Kursen kan läsas på egen hand men kräver fysisk närvaro på ABF i Märsta en gång i veckan, söndagar.

OBS! Antalet platser är begränsade och kursen är endast för systrar frå 15 år och uppåt.

kurssidan